Børn og geder
Vores fire børn  Mads, Lasse, Mette og Johanne har mange sjove og lærerige oplevelser med gederne.
De følger årets gang i gedeflokken, lige fra bukken er på "besøg", til kiddene blir født og til at vi skal sige farvel til de dyr, der skal sælges eller slagtes.

Alle dyrene har navne. Børnene har en stor del af æren for at gederne er så tamme, rolige og omgængelige. 
Gir du en pasta, Johanne?
Vores Mette på 5 år er født med Downs Syndrom. Gederne er hendes et og alt og de er fulstændig trygge ved hende.
Johanne deler pasta ud!
Lasse med Wilma og Vera
Mette´s bedste ven, Bella
Kom alle mine geder!
Er de ikke kære - alle fire?